Demotech, design for self reliance


Search for

Publications

Here you can find information about Demotech publications and of publications of others that are interesting to our approach.

Translate
Copyright & Open Source

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.

Please refer to our work and provide us with usefull feedback and comments on our design initiatives.

Liability clause

We cannot be held accountable for injuries incurred during construction or usage of our designs and construction manuals.


...11...

Publications by Demotech : (NL) 11/9 tussen Mahatma Gandhi en Pim Fortuyn
< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


(NL) 11/9 tussen Mahatma Gandhi en Pim Fortuyn

Radicale idee?n kunnen plotseling enorme aanhang krijgen. Tegenover het trage proces van toenemende frustratie, soms doorgroeiend tot haat, staat het in een schok herkennen van het eigen gevoel in de woorden van een politiek prediker.
Daarna kan de zuigkracht van het gevoel met velen te zijn, macht te hebben, iets te kunnen veranderen, resulteren in massale aanhang. .
En in verdere radicalisering. Gandhi en Fortuyn hadden vanuit hun humane moraal geen fysieke bescherming en overleefden het niet. Hitler en Stalin kregen vanuit hun totalitaire basis die bescherming wel en daarmee de gelegenheid immense verwoestingen aan te richten..

Het icoon 11/9 is een prediker zonder stem. De machtigen claimen het icoon als rechtvaardiging voor streven naar totale controle, de machtelozen hopen te winnen uit de angst die 11/9 heeft verspreid. .
Stel dat Al Gore die paar honderd stemmen meer had gehad en president was geweest op 11/9. Stel dat hij de verbijstering van 11/9 had verbonden met een oorlog, niet tegen het terrorisme, maar tegen de armoede. Een ?War on Poverty? in lijn met zijn boek ?Earth in the Balance?? Zouden dan zijn radicale idee?n over armoede en duurzaamheid, waar toch honderden miljoenen mensen zich in herkennen, nu gerealiseerd worden?.
OK, Gore is vergeten. Bush is de realiteit. Toenemende armoede en verder verval van het milieu zijn dat ook.

En gaan ontwerpers voor wie milieu (en dus ook armoede) centraal staan daar mee akkoord? Hoe zou het zijn als die ontwerpers het icoon 11/9 zelf claimen voor hun eigen Armoede/Milieu inspanning? Een radicale aanpak is dan zeker nodig. .
Zoals het nu gaat, schiet het niet op. Onder het icoon 11/9 zou de self-reliance van Gandhi het gereedschap zijn om de eis van Johannesburg voor water en sanitair te realiseren, niet in tien jaar, maar in twee of drie. Onder 11/9 valt ook de claim van Fortuyn dat ?creatieve buitenstaanders ? zonder grote sommen gelds ? via Internet een alternatief vormen voor gevestigde belangen?(Zielloos Europa, pag. 69). .
Gandhi en Fortuyn zouden vanuit hun gedachtegoed een warm voorstaander zijn van het radicale communicatie- en ontwikkelgereedschap ?Open Source?: Kennis stroomt vrij naar mensen die het willen toepassen, die kennis verder ontwikkelen en weer verder naar mensen die het toepassen en zo verder. Vroeger ging dat in een trage stroom die ambacht heette, nu in de stroomversnelling van Internet. Linux is het meeslepend voorbeeld hiervan, veel Internet discussiegroepen zijn dat ook. .
Ineens is de enorme aanhang er ook weer, niet als volgelingen, maar als participanten in een proces dat op gezamenlijk welzijn is gericht.

Zo gezien is de ontwerper niet kansloos voor wie11/9 een baken is, of die gewoon al lang lid is van O2, of, nog gewoner, er plezier in heeft aan iets zinnigs te werken. .
Zelf wilde ik met mijn Demotech de gok maar wagen. Alle Demotech ontwerpinitiatieven worden via www.demotech.org toegankelijk, inclusief achtergrond info ... Daarmee heb ik tenminste een concreet begin voor ontwerpinteractie. Pim Fortuyn wil ik met het project NightReader postuum bedanken voor zijn hier aangeduide inzichten, Gandhi zou voor zijn ??n miljoen dorpen wel waardering hebben gehad voor de ontwerpen voor water en sanitair op onze site.

Maar uiteindelijk kan alleen een brede participatie van vakkundige ontwerpers zulke idee?n op het kwaliteitsniveau tillen dat noodzakelijk is. Alleen via Open Source en Internet kan die participatie tot resultaat komen in de korte tijd die nog beschikbaar is om de volgende 11/9 af te wenden.

Dieren, 20 september 2002

Reinder van Tijen


Publications by Demotech : (NL) 11/9 tussen Mahatma Gandhi en Pim Fortuyn
< Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |